Biologische geitenmelk

Voor veel van onze producten kunnen we geitenmelk gebruiken die is gecertificeerd volgens de EU-normen voor biologische landbouw. Op deze manier zorgen we ervoor dat de producten van Jovie duurzaam worden geproduceerd en zo dicht mogelijk bij de natuur staan - vrij van synthetische pesticiden, genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en hormonen. Waar onze producten niet biologisch gecertificeerd zijn, streven we ernaar om ze niet-GMO en residuvrij glyfosaat te laten certificeren.

In onze moderne wereld is het gebruikelijk om dagelijks te worden blootgesteld aan chronische lage toxische blootstelling uit verschillende bronnen - waarbij onze voedselvoorziening een van de belangrijkste is. Studies hebben aangetoond dat het kiezen van een biologisch dieet voor ons gezin kan leiden tot een vermindering van de pesticidenbelasting.

Biologisch is beter voor ons gezin

We zijn allemaal gevoelig voor de schadelijke effecten van pesticiden en herbiciden. Als u voor Jovie Goat kiest, krijgt uw gezin natuurlijke, gezonde voeding zonder synthetische pesticiden en herbiciden.

Biologisch is beter voor onze geiten

We geven net zoveel om onze geiten als om ons gezin. Geiten zijn ongelooflijk intelligente en liefhebbende dieren die een sterke band met mensen kunnen aangaan en, net als onze gezinnen, gedijen in een verzorgende omgeving. De geiten die voor onze heerlijke volle melk zorgen, groeien op in een biologische omgeving, wat betekent dat ze biologisch en regionaal voer krijgen, ze hebben toegang tot open lucht en weidegebieden en er worden geen pesticiden, ggo's of hormonen gebruikt. Het welzijn van de geit wordt ook verbeterd door meer ruimte per dier in de stal te hebben.

Biologisch is beter voor onze planeet

Onze aarde is onze meest waardevolle hulpbron. Als we ervoor zorgen, zorgt het voor ons. Biologische landbouw bevordert het gebruik van lokale hulpbronnen voor diervoeder, verrijkt onze bodem, ondersteunt de biodiversiteit en heeft tot doel de koolstofvoetafdruk en watervervuiling te verminderen. Het beschermen van onze planeet betekent het beschermen van onze gezondheid en de gezondheid van ons gezin voor de komende generaties.